Rockvaktmästaren

En läkares berättelse
 
 
Books on Demand (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 24. März 2021
  • |
  • 68 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-91-8007-459-9 (ISBN)
 
Livet berör oss på många sätt. För mig ligger känslor, tankar och erfarenheter från mitt bortåt 60-åriga yrke som läkare långt fram på listan. Vetskapen om att varje cell i vår kropp kommunicerar med alla andra celler i kroppen har stor betydelse, likaså att kvantfysiken visar på människans möjligheter att kommunicera med universum. Vår hälsa handlar mer om helhet än om klassisk medicin och metoderna att finna vägarna till helheten är komplicerade och dessutom kul. Jag tror mig genom åren ha funnit en del lösningar genom långvariga anställningar i orter och städer inom läkaryrket och som förhoppningsvis är intressanta för många. Andligheten får allt större betydelse. Komplementära och alternativa metoder inom medicinen kommer allt närmare och belyser naturens urgamla visdom och läkande krafter. Efter noggranna utredningar ledda av Socialstyrelesen har jag därifrån fått godkännande att arbeta med och utöva Healing utanför sjukvården. Homeopati och andra alternativa metoder har stor betydelse. Läkemedelsindustrin har med framgång försökt ta makten över hälsan genom att föreslå läkemedel som enda botemedel mot sjukdomar och detta många gånger under kriminella former. Myndighetersnas maktbefogenheter granskas och kommenteras.
1. Auflage
  • 0,23 MB
978-91-8007-459-9 (9789180074599)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Under nästan sextio år i läkaryrket har han alltmer intresserat sig för vad som ligger bakom vetenskap och beprövad erfarenhet, inte minst hur dessa begrepp hanterats inom vår moderna svenska sjukvård till idag. Alternativa metoder och komplementär medicin efterfrågas och belyses liksom naturens urgamla visdom och läkande krafter.

ROCKVAKTMÄSTARENS BAKGRUND


Rockvaktmästaren var den gamla tidens dörrvakt och på samma gång entrévärd och tamburmajor. Major är också benämningen på en militärgrad och visade att han hade en viss makt över den yttre världen. Han kontrollerade bland annat att de som kommer in i berörda lokal hade rätt ålder och inte var berusade.

Han arbetade som rockvaktmästare. Det innebar att han hjälpte människor av med rocken eller ytterkläderna på operor, teatrar, danssalonger, restauranger och andra liknande företeelser. Han hade också en unik förmåga att se människors inre liv när han hjälpt dom av med rockarna eller «maskerna» som han betecknade deras klädsel. Det bor en clown i mina klädet sjunger Totta Näslund och samma känsla uttrycker Picasso i Paul som Harlekin. Picasso blev 91 år och var kreativ in i det sista.

Rockvaktmästarens liv kom till honom på de mest förslagna sätt, de kom genom minnen, känslor, drömmar och mycket annat genom en kombination mellan kropp, själ, ande, kosmos och religioner. Det handlade om natur, hälsa, helande och den moderna vetenskapens sätt att fastna i traditioner och inte minst i skillnaden mellan andlighet och vetenskap inom den klassiska sjukvården i Sverige. Budskapen kom som mest när han befann sig i ett mer eller mindre medvetslöst tillstånd under sin sjukdom.

Rockvaktmästarens bakgrund var inte svår att hitta. Han föddes på 30-talet och då var det status att födas med navelsträngen runt halsen. Han var mer eller mindre blå om läppar och kropp och det ansågs som en extra plusbonus på den tiden. Han föddes med båda företeelserna och borde därför ha varit väl rustad för sitt kommande liv. Normal färg återkom efter att han blivit doppad i växelvis varmt och kallt vatten. Dessutom fick han snabbt kliande generella eksem så man var tvungen att binda fast hans armar och ben i sängstolparna tills eksemen var läkta efter någon eller ett par månader. Han behandlades också med oljor som hade god effekt.

Han växte upp på landet utan större tillgång på kamrater men han hade två stycken i samma tvåvåningshus där han själv bodde. Han och kamraterna var som ler och långhalm. Som ler och långhalm var de ända fram till en höstdag då hans kompisar gick ner på nyisen och drunknade. Själv stannade han hemma eftersom hans mor just stekt plättar och såna tyckte han mycket om. Fem år var han då och hans kamrater var fem och fyra. Han genomgick efter den händelsen en stark personlighetsförändring och föräldrarna tog honom till en läkare får att få råd om hur dom skulle hantera situationen. Råd fick dom efter dåtidens vetenskap och beprövad erfarenhet. Rådet blev att dom inte skulle låtsas om att kompisarna ens hade funnits till och att dom skulle försöka att inte nämna deras namn. Dom hette förresten Lasse och den andre kallades för Pompom. Nu fick han alltmer börja leka själv ute i naturen och redan då började han ana att han var en del i något sammanhang, en känsla som följt honom genom åren.

Han hade tills för några år sedan inga minnen från tiden innan femårsåldern varför han uppsökte en person som är känd för sitt kunnande inom ämnet hypnos. Det första samtalet med honom blev så intressant att han glömde bort själva hypnosen så han beställde en ny tid. Denna gång började hypnotisören samtalet med en fråga, nämligen vad rockvaktmästarens lekkamrater skulle svara på en fråga om hur de uppfattade den tid de hade haft tillsammans. Svaret kom tydligt, högt och omedelbart till honom i en tydligt hörbar röst, de skulle svara att vi hade haft himla roligt ihop. Det var allt och han begrep svaret. Rockvaktmästarens minne kom successivt tillbaka och något komplicerat blev enklare. Ingen hypnos behövdes mer. Noterar också att hypnos inte anses fungera inom svensk sjukvård utifrån de undersökningar som är gjorda i Sverige, men utanför Sverige fungerar det.,

I skolan var han inget ljus till att börja med. Han fick komplettera två ämnen under sommaren för att komma in på gymnasiet och där fick han gå om 1:a klassen. Det gav honom inte någon större självkänsla precis men han hade i alla fall jakten, fisket och en schäferhund som var betydligt klokare än han själv och som lärde honom mycket. Hans hobbies höll honom uppe. Jakt och fiske fanns inom räckhåll eftersom han då bodde på landet och hade tillgång till jaktmarker. Hunden hette Foxie och hon lärde sig jaga hare, räv, rådjur och fasaner och hon blev hans innerliga vän. Fasaner fanns det gott om fram till kvicksilverbetningen. Sjö fanns på markerna.

Efter misslyckandet i 1:a ring fick han en ny lärare i litteraturhistoria och nu började det hända saker. Han hade valt matematisk linje, biologisk gren och upptäckte litteraturen genom denne lärare. Han fullkomligt plöjde igenom klassisk litteratur och kom därigenom närmare livet som sådant. Intressant var att omkring 15 av klassens 18 elever valde filosofi som tillvalsämne och orsaken var att samme lärare undervisade i det ämnet. 15 elever på en matematisk linje valde alltså filosofi som tillvalsämne! Denne lärare som inte lever längre gav inga läxor utan nämnde istället vad han tänkte beröra vid nästa lektion. Vilken förunderlig fart det blev på skolklassen. Läraren är nu död. Blomman dör men doften finns kvar. När eleven är mogen uppenbarar sig läraren. Tack Folke Leander! Han gav alltid två förslag till de uppsatser vi skulle skriva, den ena av mer sinnlig karaktär och den andre mer jordnära. Rockvaktmästarens första uppsatsämne för denne lärare blev «Den gångna sommaren sett ur bondens och turistens synpunkt». Han skrev den i dialogform och det enda han kommer ihåg av den är att den slutade med turistens tankegångar efter mötet med bonden och han slutade uppsatsen med «alltmedan en groda illmarigt betraktade honom från landsvägskanten». När Folke påpekade att uppsatsen var skriven i Heidenstams anda började rockvaktmästaren gråta av glädje, hans tidigare uppsatser hade av föregående lärare betecknats som «skåpmat» och så kan det nog ha varit.

Hans betyg steg i höjden på många plan och när det var färdigt med gymnasiet räckte dom till för att komma in på läkarlinjen. Han frågade sig om hans förlängda skoltid var en slump eller om det fanns ett sammanhang som utmynnade i just det resultatet. Han visste bara att allt hänger ihop på något sätt.

Nästa stora steg i hans utbildning fick han för mer än femtio år sedan när han träffade Maria och det gick till så här: Han arbetade då som läkare i en småstad i Småland, han hade under tiden utbildat sig till läkare förresten. Där bodde en kvinna som kallades för «Damen i Lila» eller «Tant Gredelin» beroende på hennes val av klädfärger. Barnen älskade Maria men de flesta vuxna tyckte att hon var knäpp. De vuxna hade till och med två diagnoser på henne varav den ena var att hon var knäpp och den andra att hon var helknäpp. Hans första möte med Maria var när hon akut besökte sjukhuset på grund av smärtor i en fot och frågade vad smärtorna stod för. Han undersökte och konstaterade att hon vrickat foten. När han meddelade detta tittade hon lite konstigt på honom och sa att det hade hon listat ut själv men att hon undrade vad smärtorna egentligen stod för. Han förstod inte vad hon menade men berättade igen vad han sagt och lade till att det inte fordrades någon röntgen för att ställa rätt diagnos. Dessutom att det snart skulle komma sjukvårdspersonal för att lägga om en elastisk binda och ge råd om hur hon skulle sköta om sin skada. Nu tittade hon ännu mera konstigt på honom och sa att hon redan visste detta också men att han tydligen inte förstått hennes fråga. Därefter neg hon och gick hem med sin elastiska binda. Nästa dag låg ett brev på hans arbetsbord. Ingen avsändare men inuti brevet låg en lila näsduk och han förstod genast vem som sänt dit brevet. Han började undra vad brevet stod för och kom fram till att näsdukar...

Dateiformat: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat ePUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

9,49 €
inkl. 7% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen