Overvind din Overspisning

Få styr på vægten og hold den resten af livet
 
 
Books on Demand (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 16. August 2019
  • |
  • 344 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-87-430-1694-6 (ISBN)
 
Tvangsoverspisning eller BED (Binge Eating Disorder) er en spiseforstyrrelse som indtil videre kun i begrænset omfang har været genstand for forskning.

Christina Villendrup Lynge har flere års klinisk erfaring som autoriseret psykolog og har behandlet mange klienter med BED. Hun har desuden i en årrække undervist, holdt foredrag og medvirket som BED-ekspert i medierne. I denne bog beskriver hun hvad BED er og hvordan man identificerer tegnene på BED hos sig selv og andre. Med udgangspunkt i metoder, værktøjer og det nye SAT-program (Spise- og Adfærdstræningsprogram) hjælper hun personer som kæmper med overspisning og overvægt ud af spiseforstyrrelsen og i retning af normal spiseadfærd og et varigt vægttab. Sidst i bogen bahandler Christna Villendrup Lynge også emnet overvægt hos børn. I afsnittet "Sådan hjælper du dit overvægtige barn" giver hun forældre gode råd og vejledning til at rumme, støtte og hjælpe et overvægtigt barn.

"Overvind din Overspisning" er skrevet til personer som lider af overspisning, men bogen henvender sig også til pårørende og til fagspecialister (læger, sygeplejersker, diætister, psykologer) som enten arbejder med BED eller som gerne vil vide mere om spiseforstyrrelsen.
1. Auflage
  • 10,27 MB
978-87-430-1694-6 (9788743016946)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Christina Villendrup Lynge (f. 1968) er aut. cand.psych. med speciale i tvangsoverspisning.

Christina Villendrup Lynge har flere års klinisk erfaring som autoriseret psykolog og har behandlet mange klienter med BED. Hun har desuden i en årrække undervist, holdt foredrag og medvirket som BED-ekspert i medierne.
Kapitel 1

SKAB OVERBLIK


Hvad er overspisning?


Overspisning betyder i bund og grund at du spiser mere end du har behov for rent fysisk, og derfor bliver du overvægtig. Men når vi taler om psykisk overspisning eller forstyrret spisning, drejer det sig mere om årsagerne til at du overspiser og den adfærd der er forbundet med at spise. Al den spisning der ikke skyldes et behov for energi og næring - alt det du egentlig ikke ønsker at spise - kalder jeg overspisning. Det kan være slik, sodavand, müslibarer med og uden sukker, for meget knækbrød eller et kæmpe måltid - i det hele taget småspisning dagen igennem.

Indtagelse af mad der ligger uden for normalrammen dækker på en eller flere måder et behov for at mestre bevidste eller ubevidste vaner og følelser - og det er her overspisningen tager sin begyndelse.

Overspisning opstår typisk på grund af:

LØSNING PÅ ET PROBLEM - En måde at håndtere dit liv på - fx intense følelser, forstyrrende tanker, stress, depression, ensomhed, rastløshed eller andet.

VANER - Gentagelse af situationer som kobles sammen med spisning - du har igennem en længere periode spist som du gør, og derfor har du vænnet dig til det.

Så - både det du spiser for meget og det du spiser for tit, kalder jeg for overspisning. Overspisning kan variere i forhold til hvor meget du spiser, styrken af ubehaget og ledsagende tanker.

Overspisning er de alt for store måltider, små-spisning hele
dagen og det ekstra stykke chokolade som du helst ikke vil
spise, men som du ikke kan lade være med at spise.

Det betyder ikke at du aldrig må spise noget du synes er lækkert og hyggeligt. Spisning er en del af vores kulturelle og sociale fællesskab, og nydelse af mad forbindes med livskvalitet.

Familien samles om måltidet og på arbejdet spiser vi sammen til frokost. Når vi hygger, involverer hyggen ofte mad. Vi tiltrækkes af synet og duften af lækker mad, og vi fejrer livet med mad vi elsker. Det skal du endelig blive ved med. Men det er ikke alle mennesker der kan nyde mad. For nogle mennesker er mad forbundet med skyldfølelse og tankemylder.

Selvom du nogle gange spiser noget uden at have et fysisk behov for næring, kan du sagtens få et normalt forhold til mad. Det må bare ikke tage overhånd og blive en afhængighed som du ikke kan kontrollere.

Når jeg her præciserer overspisning som spisning der ikke kommer af sult eller af et behov for næring, er det så du ved hvad jeg mener med begrebet overspisning. Alle normalspisende mennesker overspiser en gang imellem, men det går ikke hen og bliver et problem for dem.

Løsning på et problem

Overspisning som løser et problem ved at tilfredsstille et behov som fx trøst, hvile, intimitet, glæde etc. kan være en vanskelig adfærd at lave om på. I perioder kan vi overspise med fuldt overlæg, fordi vi gennemgår udfordrende livsbetingelser.

Vi kan både se og mærke at vi ændrer vores kost, men vi føler alligevel ikke at vi kan stoppe. Jeg hører tit fra mine klienter at de overspiser mere når livet er svært.

Intense følelser er for mange forbundet med mad. Mad som copingstrategi dulmer og lægger låg på følelser men kan også forstærke dem. Hvis jeg føler mig rastløs, går jeg frem og tilbage mellem køkkenet og stuen, og hvis jeg er træt og uden energi, får jeg lyst til noget lækkert at spise.

Som urfolk har vi erfaret at spisning giver glæde. Vores krop registrerer at hormoner og signalstoffer fra hjernen sender en følelse af lykke ud i os, og især søde sager giver en slags glædesrus, som dog er kortvarig.

Sukker virker også smertelindrende.

Da min søn var baby og skulle have taget en blodprøve i foden, sagde sygeplejersken til mig at jeg skulle dryppe sukkerdråber i munden på ham så han ikke mærkede stikket. I forskningsverdenen er der endda tale om at sukker minder om euforiserende stoffer og skaber afhængighed. Forskningen peger mere på den psykiske del af afhængigheden end en egentlig fysisk afhængighed.

Vi har alle prøvet at spise noget uden at være sultne. Det gør os ikke til spiseforstyrrede individer. Det er normalt i vores kultur. Vi er tilpasset til at spise på bestemte tidspunkter fx i skolen, på arbejdspladsen eller i hjemmet. Vi spiser når vi står op, når der er frokostpause, når middagen er serveret ude eller hjemme. Hvis vi alle kun skulle spise når vi var sultne, kunne vores sociale kultur godt pakke sammen.

Opfyldelse af et psykisk behov gennem mad kan
sætte gang i en spiseadfærd som du ikke kan
kontrollere. Overspisning bliver et problem når du
begynder at bebrejde dig selv de spisevaner du ikke
har kontrol over
.

Erfaringen fra min praksis understreger at uhensigtsmæssige copingstrategier, som overspisning ofte er, slår værst igennem i perioder med uro. Overspisning kan opstå i kortere eller længere tid på grund af bekymringer eller stress, men ofte bliver overspisning en fast del af en daglig rytme og vane. Jeg ser det hos klienter med langvarige økonomiske problemer, hos klienter med børn som er kronisk syge og hos klienter som gennemgår fastlåste problemstillinger på jobbet eller i familien.

Når vi føler at vi mister kontrollen over livet og er mærket af en konstant fysisk/psykisk smerte, bliver mad til en tanke og en handling som vi selv synes at vi kan kontrollere. Det er en modsatrettet situation - på den ene side kontrollerer vi vores smerte, men på den anden side kan vi ikke styre madindtaget. Modsætningen opstår i en psykisk afhængighed af at lægge låg på følelserne.

Vi er ofte ikke særlig bevidste om de følelser vi forsøger at undgå - heller ikke når det gælder årsagerne til at følelserne står i et syltetøjsglas bagerst i psyken. En mere almindelig oplevelse af fortrængte eller indelukkede følelser er en diffus fornemmelse af stress og tristhed, ledsaget af selvbebrejdelser over krop og vægt. Et tema i en spiseforstyrrelse er at egen utilfredshed med krop og vægt bliver projiceret ud på egne generelle problemer. Da årsagen til spiseforstyrrelsen er diffus og fuld af selvkritik, er det således ligetil at tænke, "jeg fik ikke jobbet, fordi jeg er for tyk," "min mand er mig utro, fordi jeg er for tyk" eller "jeg vandt ikke det pund kaffe til Bingo i onsdags, fordi jeg er for tyk." Den affektbetonede tankegang får derefter overspiseren til at vælge den gængse og håndterlige løsning - slankekur. Men en problematisk overspisning fører ikke et holdbart vægttab med sig. Først bliver du nødt til at finde ud af hvad overspisningen skyldes, og hvad du i virkeligheden har behov for når du får trang til at overspise.

Vaner og afhængighed

I en uhensigtsmæssig spiseadfærd viser der sig et vanemønster. Mennesker er vanedyr, og meget enkelt vænner vi os til en god eller dårlig adfærd. Vaner er energibesparende og hjælper os med at handle hurtigere.

De indkodes gennem et helt liv, men det er især i barndommen at vi indtaster de grundlæggende programkoder til vaner og mønstre. De indsatte koder fortsætter vi med gennem opvæksten. Medmindre vi prøver at omprogrammere koderne, vil de have et fast greb om os livet ud. Vaner er egentlig bare minder om reaktionsmåder - en tidligere erfaring vi har gjort os. Hvis vi har løst en situation på en måde som virker tilfredsstillende, er vi tilbøjelige til at gentage løsningsmodellen. Gentagelsessyndromet med dertil hørende løsningmodeller gælder for mange af de vaner vi har. Overspisningsvaner hænger sådan sammen at jo flere gange du har overspist i en bestemt situation, jo mere sandsynligt er det at du gør det igen når situationen gentager sig.

Overspisningsvaner hænger også sammen med afhængighed. En længerevarende periode med overspisning, hvor vi føler os magtesløse i forhold til madindtaget, skaber afhængighed. Det kan være svært at skelne mellem en fysisk afhængighed af fx sukker og en psykisk afhængighed af et opfyldt behov.

Det er egentlig heller ikke så væsentligt. Det vigtigste er at vide hvordan afhængighed opstår og hvordan afhængighed forsvinder. Når du er afhængig, vil du opleve et ubehag i bestemte situationer. Ubehaget går væk for en stund hvis du fodrer...

Dateiformat: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat ePUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

15,99 €
inkl. 5% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen