Snorres Edda

Uddrag af Edda Snorra Sturlusonar
 
 
Books on Demand (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 20. August 2020
  • |
  • 196 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-87-430-3667-8 (ISBN)
 
Hvorfor kaldes guld for Fafners leje, Frodes mel og Frejas tårer ...? Hvad betyder Østres byrde, månens vej og vindens hus ...? Hvem er Vidres arving, Jordens søn og Hrungners bane ...?

De gamle nordiske skjaldekvad fra vikingetiden og den tidlige middelalder strømmer over af de såkaldte kenninger. Det er poetiske omskrivninger, som skjaldene bruger for at variere deres digtekunst. En kriger kan således kaldes skjoldets træ eller ulvens mætter og kampen tilsvarende Odins uvejr eller spydstormen.
1. Auflage
  • 7,58 MB
978-87-430-3667-8 (9788743036678)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Om oversætteren: Jesper Lauridsen (f. 1969) har siden 2010 været medejer af tekst-databasen www.heimskringla.no, hvor han har publiceret en række danske oversættel-ser af blandt andet skjaldekvad og konge- og islændingesagaer.

Fortale


Skiftet i gudsopfattelsen


Den almægtige Gud skabte i begyndelsen himlen og jorden og alt, hvad dertil hører, og endelig to mennesker - Adam og Eva - som slægterne stammer fra, og deres efterkommere blev talrige og spredtes over hele verden. Som tiden gik, blev befolkningen dog mere ulige. Nogle var gode og rettroende, men mange flere lod sig lokke af verdens fristelser og vanrøgtede Guds love, og derfor lod Gud en flodbølge oversvømme verden og alle verdens levende væsener på nær dem, der sammen med Noa var om bord på arken. Efter Noafloden levede der otte mennesker, som beboede verden, og fra dem stammer slægterne, men det blev igen som før, da verden blev bebygget og talrigt befolket, at langt de fleste mennesker elskede hæder og begær efter værdier, men forsømte lydighed over for Gud, og det kom så vidt, at de ikke ville nævne Guds navn. Og hvem skulle da berette om Guds storværker for deres sønner? Det kom dertil, at de glemte Guds navn, og i hele verden fandt man knap den mand, som kendte sin skaber. Men ikke desto mindre tildelte Gud dem jordiske gaver, rigdom og lykke, som skulle hjælpe dem i verden. Han forsynede dem også med visdom, så de kunne forstå alle jordiske ting og alt, hvad de måtte se i luften og på jorden.

Så tænkte de på og undrede sig over, hvordan det kunne være, at jorden og dyrene og fuglene havde samme natur i nogle henseender, men dog var af forskellig beskaffenhed. Det var en egenskab ved jorden, at når man gravede på høje fjeldtinder, så sprang der vand, men man behøvede ikke grave længere ned efter vandet end i dybe dale. Tilsvarende er det med dyr og fugle, at der er lige langt til blodet i hovedet og i foden. En anden egenskab ved jorden er, at der hvert år vokser græs og blomster på den, men det samme år visner og forgår det, og tilsvarende vokser der hår og fjer på dyr og fugle, som falder af hvert år. Den tredje egenskab ved jorden er, at når den åbnes ved gravning, så gror græsset i den muld, der er øverst på jorden. De opfattede bjerge og sten som levende væseners tænder og knogler. Af dette sluttede de, at jorden måtte være levende og besidde en form for liv, og de vidste, at den var umådeligt gammel og af en mægtig natur. Den nærede alt levende, og den modtog alt, der døde. Af den grund gav de den navn og regnede deres æt fra den. Det samme erfarede de fra deres gamle slægtninge: At efter mange hundrede års forløb var det den samme jord og sol og de samme himmellegemer, men at himmellegemernes bane var forskellig. Nogle havde en længere bane og andre en kortere. Af sådanne grunde antog de, at nogen måtte styre himmellegemerne og kunne ordne deres baner efter sin vilje - og vedkommende måtte være stærk og meget mægtig. De mente, at hvis han styrede elementerne, da måtte han også have været der før himmellegemerne, og de indså, at hvis han bestemte himmellegemernes bane, da måtte han også bestemme over solens skin og luftens dug og det, der voksede på jorden som følge deraf. Og tilsvarende med luftens vinde og dermed havets storme. Dengang vidste de ikke, hvor hans rige var, og derfor troede de, at han bestemte over alle dele på jorden og i luften, himlen og himmellegemerne, havene og vejret.

For bedre at kunne berette om det og huske det, tildelte de alle tingene navne, men denne tro er på mange måder ændret, efterhånden som folkeslagene blev spredt, og sproget forandredes. Men de begreb alting med jordisk forstand, for de var ikke blevet tildelt åndelig visdom. Således mente de, at alle ting var blevet tilvirket af en form for stof.

Om verdens tre dele


Verden var inddelt i tre dele. Den del, der gik fra syd mod vest og ind til Midjordssøen, blev kaldt for Afrika. Den sydligste part af denne del er hed og brændt af solen. Den anden del fra vest mod nord til havet kaldes Europa eller Enea. Den nordligste part er dér så kold, at der ikke vokser græs, og det sted er ubeboeligt. Fra nordpå og over den østlige del helt sydpå kaldes det Asien. I den del af verden er alt smukt og pragtfuldt, og jorden er frugtbar og indeholder guld og ædelsten. Dér findes også verdens midte. Og ligesom jorden dér er smukkere og på alle måder bedre end andre steder, så var også befolkningen dér særlig udmærket med hensyn til lykke, klogskab, styrke, skønhed og alle former for færdigheder.

Om trojanerne


Nær verdens midte byggede man det hus og det herberg, som har været mest berømmet af alle, og som kaldes Troja, på det sted, som vi kalder Tyrkland. Denne by var meget mere storslået end andre og på mange måder bygget med større kunstfærdighed i henseende til omkostninger og de midler, der var til rådighed. Dér fandtes tolv kongedømmer og én overkonge, og der hørte store folkeslag under hvert kongedømme. Dér i borgen var der tolv høvdinge. Disse høvdinge har i alle menneskelige egenskaber overgået alle andre mennesker, der har levet i verden.

En konge i Troja hed Munon eller Mennon. Han var gift med en datter af overkongen Priamos. Hun hed Troan. De havde en søn. Han hed Tror, og vi kalder ham Tor. Han blev opfostret i Trakien hos den hertug, der hed Lorikus, men da han var ti vintre gammel, modtog han sin fars våben. Han havde så smukt et udseende i forhold til andre mænd, som når elfenben indfældes i eg. Hans hår lyser mere end guld. Da løftede han på én gang ti bjørneskind fra jorden, og så dræbte han hertug Lorikus - sin fosterfar - og dennes kone - Lora eller Glora - og tilegnede sig riget Trakien. Det kalder vi Trudheim. Derpå drog han vidt omkring og overvandt ene mand alle bersærker og kæmper og en af de største drager og mange dyr. I verdens nordlige del mødte han den spåkone, der hed Sibil - som vi kalder Sif - og blev gift med hende. Sifs slægt er ukendt for alle. Hun var den skønneste kvinde. Hendes hår var som guld. Deres søn var Loride, som lignede sin far. Hans søn var Eindride, og hans søn var Vingetor, og hans søn var Vingener, og hans søn var Mode, og hans søn var Mage, og hans søn var Seskef, og hans søn var Bedvig, og hans søn var Athra - som vi kalder Annan - og hans søn var Itrman, og hans søn var Heremod, og hans søn var Skjaldun - som vi kalder Skjold - og hans søn var Bjaf - som kaldes Bjar - og hans søn var Jat, og hans søn var Gudolf, og hans søn var Finn, og hans søn var Friallaf - som vi kalder Fridleif - og han havde den søn, der hed Voden. Ham kalder vi Odin. Han var en navnkundig mand på grund af sin visdom og alle sine evner. Hans kone hed Frigida, og vi kalder hende Frigg.

Odins rejse nordpå i verden


Odin besad spådomsevner ligesom sin kone, og ved hjælp af disse kundskaber så han, at hans navn i verdens nordlige del ville blive husket og hædret mere end alle andre kongers. Af den grund fik han lyst til at forlade Tyrkland, og han tog et stort følge med sig - unge og gamle folk, mænd og kvinder - og han bragte mange kostbarheder med sig. Hvor de end kom frem, blev der talt meget hæderfuldt om dem, så de snarere forekom som guder end som mennesker. De standsede ikke rejsen, førend de kom nordpå til det land, der nu kaldes Saxland. Dér opholdt Odin sig længe, og han underlagde sig landet vidt omkring. Odin nedsatte sine tre sønner som styrere af landet. Den ene hed Vegdeg. Han var en mægtig konge og regerede i Østre-Saxland. Hans søn var Vitrgils, og hans sønner var Vitta - far til Heingest - og Sigar - far til Svebdeg, som vi kalder Svipdag. Odins anden søn hed Baldeg, og vi kalder ham Balder. Han havde det land, der nu kaldes Vestfal. Hans søn var Brand, og hans søn var Frjodigar, som vi kalder Frode. Hans søn var Freovin, og hans søn var Uvigg, og hans søn var Gevis, som vi kalder Gave. Odins tredje søn hed Sigi, og hans søn var Rerir. Den slægt regerede over det, der nu kaldes Frankland, og derfra stammer den slægt, der kaldes vølsungerne. Fra alle disse er der kommet mange og store slægter.

Så indledte Odin sin rejse nordpå og kom til det land, som de kaldte Reidgotaland, og dér i landet tilegnede han sig alt, hvad han ønskede. Han gav landet til sin søn, der hed Skjold. Hans søn hed Fridleif. Derfra stammer den slægt, der kaldes skjoldungerne. Det er de danske konger, og det, man dengang kaldte Reidgotaland, kaldes nu Jylland.

Da Odin slog sig ned i Sigtuna


Efter dette drog Odin nordpå til det, der nu kaldes Svitjod. Dér var en konge, som hed Gylfe, og da han hørte om disse asiaters - som blev kaldt for aser...

Schweitzer Klassifikation
BISAC Classifikation

Dateiformat: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat ePUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

8,49 €
inkl. 5% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen