EXIT

En handbok om döden
 
 
Books on Demand (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 13. August 2020
  • |
  • 140 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-91-8007-170-3 (ISBN)
 
Stenåldersmänniskan dog av skador och infektioner i naturen, medeltidsmänniskan avled i pesten, soldaten stupade i krig och den moderna människan måste betala för dödshjälp för att dö med värdighet. Under antiken var det ärofullt att begå självmord för att inte falla i fiendens händer. Kristendomen gjorde dock självmord till en synd, men nu är det en mänsklig rättighet för varje rationell vuxen att välja tidpunkten för sin egen död på dödshjälpsklinik i Schweiz. Liemannen - döden - kan ingen undkomma.

"EXIT En handbok om döden" handlar om vad som händer med människan under dödsprocessen, självmord, dödshjälp, dödsstraff, palliativ vård, coronaviruset, nära-döden-upplevelser, meningen med livet, livet efter detta, spöken, begravning, arv och testamente.
1. Auflage
  • 0,15 MB
978-91-8007-170-3 (9789180071703)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Författaren har sammanställt information om döden, nära-döden-upplevelser, självmord, dödshjälp, palliativ vård, coronaviruset till en utökad och omarbetad version av Döden, som publicerades 2017.

Människans död


Enligt Nationalencyklopedin innebär döden det tillstånd då alla psykiska och kroppsliga livsyttringar har upphört. Människans död har av tradition fastställts genom att man har konstaterat att hjärtat har stannat. Senare har det blivit uppenbart att människans död är liktydig med hjärnans död eftersom hjärnans död innebär att personen inte längre existerar som en individ som kan kommunicera med omvärlden eller uppfatta intryck från denna. Gällande lagregler för hur döden ska konstateras är baserade på hjärnans död.

Döden ses i biologin som ett permanent stadium då alla levande ting förr eller senare dör. Den största dödsorsaken i industriländer är åldersrelaterade sjukdomar.

Vad innebär döden? Döden är förmodligen slutet på allt. Författaren till den här boken tror inte att det finns något liv efter döden, någon andevärld eller att människan har en själ som lever vidare.

Liemannen, Dödsängeln eller Döden är en personifikation av döden, ofta framställd som ett skelett med svart kåpa, huva och en lie. Liemannen uppstod ur dödsmotivet som svepte över Europa efter digerdöden på senmedeltiden. Med lien skördar han sina offer och med timglaset mäter han ut varje människas livstid. Ibland framställs han även med ett pergament där det står skrivet namnen på dem han ska skörda.

Av alla människor som dör nu på 2000-talet är det bara ett fåtal som dör plötsligt och oväntat. De flesta kommer att dö efter lång tids sjukdom där de gradvis blir sämre, fram till att en aktiv dödsfas inträffar. De vanligaste förändringarna är att den döende blir svagare. Så småningom kommer han eller hon inte orka lyfta huvudet från kudden eller flytta runt sig i sängen. Det är vanligt att matlusten minskar och att den sjuke går ner i vikt. Han eller hon kommer att få minskad funktionsförmåga, får problem med att hitta de rätta orden, pratar i korta meningar, ger försenade eller opassande svar. Det är också möjligt att han eller hon inte svarar över huvud taget. Rastlöshet, stönanden, onormal andning, grimaser, hosta och gurglingar är också vanligt. Det är normalt att den sjuke slutar dricka när det går mot slutet. De flesta sover mycket, kanske sover de hela tiden under de sista timmarna.

Vad händer fysiskt i kroppen när man dör? En dödsprocess kan vara mycket utdragen eller gå ganska snabbt, vilket beror på dödsorsaken. Kroppen blir matt. Slemhinnorna torkar ut, blodcirkulationen avtar och kroppen blir kall. Fötterna domnar bort först och blir kalla, liksom ben, händer och armar. Hjärtverksamheten och pulsen blir oregelbunden. Blodet flödar endast till de mest vitala eller viktigaste organen. De sista sinnen som försvinner är hörseln och känseln. Andningen försvåras för att slutligen upphöra. Förmågan att kontrollera tarm och blåsa försvinner. I dödsögonblicket slutar hjärtat slå.

Hur upplever den döende sin dödsprocess? Dödsprocessen kan indelas i två skeden, den yttre upplösningen och det inre skeendet. Man förlorar sinnesfunktionerna, känseln försvinner först, man tappar energi, orkar inget. Man blir mindre och mindre medveten om den yttre världen. Man kan se vänner och närstående döda, som tidigare har lämnat den fysiska världen. Man kan känna en stark kyla som sprider sig uppåt i kroppen. Sedan blir man mindre och mindre medveten om kroppen. Den döda kan befinna sig utanför kroppen en kort stund och kan då se och höra vad som händer i rummet. Han dras sedan i en spiralrörelse in i en tunnel. Han kan uppleva ljus och kärlek, kärleksfulla allvetande väsen och vackra fridfulla landskap. Det liv han har levat spelas upp eller återupplevs snabbt. Så småningom kommer han till det existensplan som motsvarar hans andliga utvecklingsnivå. Hjärnan kan fungera flera timmar efter att en person har dött.

Hur och när är det bäst att dö? Man kan dö på många olika sätt: till exempel genom olycka, mord, självmord, läkarassisterat självmord, sjukdom, svält, äta ihjäl sig, syrebrist, naturkatastrof och ålderdom. Och dör man inte av det ena så dör man av det andra - på något sätt måste vi alla lämna livet. Det värsta sättet att dö på borde vara att långsamt plågas till döds av sjukdom eller ålderskrämpor. Och det bästa sättet att dö på borde vara snabbt och utan smärta. Författaren till den här boken skulle vilja dö med värdighet långt innan jag blir så gammal att jag hankar mig fram med en rullator eller hamnar i rullstol. Med tidens gång vissnar vi alla och blir lidande av ålderskrämpor.

En åldrande befolkning, som vi har nu på 2000-talet, leder till att människor drabbas av åldersrelaterade sjukdomar och ålderskrämpor. Vi lever i en civilisation där man förlänger livet på folk så länge som möjligt. Dödsstraffet avskaffades i Sverige 1921 och inom sjukvården botar och plåstrar läkare och sjuksköterskor om sjuka och skadade människor. Men det finns många nackdelar med att leva ett långt liv och dessa besvär och ålderskrämpor kommer successivt. Människor lever längre med dödliga diagnoser eftersom befolkningen åldras. Och det tar väldigt lång tid för en människa att bli gammal. En person kan inte ha varit ung i går och blivit gammal i dag. Så exakt när blev en människa gammal? Vad händer med människans kropp när man åldras?

- Inlärningsförmågan minskar successivt mellan 18 och 50 års ålder.

- Efter 25 års ålder blir musklerna svagare.

- Efter 30 års ålder minskar energibehovet med fem procent per årtionde, som leder till att många människor går upp i vikt i medelåldern såvida inte matvanorna ändras.

- Hörselförmågan börjar minska i 30-årsåldern.

- Efter 40 års ålder kan ögats lins minska i elasticitet vilket kan leda till svårigheter att fokusera blicken på föremål som befinner sig på nära håll.

- Efter 40 års ålder börjar artärernas kärlväggar förlora sin elasticitet vilket kan leda till högt blodtryck.

- Lungan når sin maximala funktion mellan 20 och 30 års ålder. Vid 45 års ålder kan lungan inte längre expandera fullständigt på grund av att man förlorat en del lungblåsor och att muskulaturen i bröstkorgen försvagats.

- Kvinnan genomgår vanligen klimakteriet vid 45 till 55 års ålder. Torrhet i slidan kan leda till obehag vid samlag.

- Skelettet blir svagare framför allt hos kvinnor som genomgått klimakteriet. Man kan börja tappa tänder.

- Rynkor uppkommer vanligen successivt, men då man börjar närma sig 50 år blir huden mindre elastisk och torr.

- Korttidsminnet och koncentrationsförmågan kan påverkas efter 50 års ålder. Reaktionsförmågan blir långsammare.

- Efter 50 års ålder kan det bli svårare att se i dåligt ljus eller att se föremål som rör sig. Vid 70 års ålder kan det bli svårt att höra svaga eller höga ljud.

- Hjärtmuskulaturen blir mindre elastisk. Hjärtat pumpar hårdare men kompenserar inte lika lätt vid ökad ansträngning.

- Kvinnans minskade östrogennivåer gör att bäckenmuskulaturens styrka minskar vid 50 till 70 års ålder, som kan leda till inkontens.

- Vid 80 års ålder är lungornas funktion hälften av den unga vuxnes som leder till andfåddhet.

- Vid 90 års ålder är hjärnan mindre effektiv vilket leder till sämre intellektuella förutsättningar.

Var ska man dö? För människor som inte dör inom sjukvården eller andra omsorgsformer finns inte så många andra platser att välja på i civilisationen annat än hemmet. En person som dör ensam hemma i bostaden kan bli liggandes länge om man inte har någon umgängeskrets. Och någon som dör i naturen kan bli en försvunnen person, som brukar leda till att polisen och Missing...

DNB DDC Sachgruppen
BISAC Classifikation
Warengruppensystematik 2.0

Dateiformat: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat ePUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

17,99 €
inkl. 5% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen