Människor och AI

En bok om artificiell intelligens och oss själva
 
 
Books on Demand (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 6. März 2019
  • |
  • 136 Seiten
 
E-Book | ePUB ohne DRM | Systemvoraussetzungen
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-91-7851-721-3 (ISBN)
 
Denna bok består av ett antal fristående essäer från jurister, arkitekter, sociologer, teknologer, forskare och framtidsanalytiker som reflekterar över vad utvecklingen inom AI kan innebära för oss alla.
1. Auflage
  • 0,30 MB
978-91-7851-721-3 (9789178517213)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Daniel Akenine är fysiker och författare med en bakgrund av b.la. hjärnforskning på Karolinska och som utvecklare av tekniken bakom blockkedjan. Han arbetar som nationell teknikchef för Microsoft.

1. Om det nya gränslandet


Av: Daniel Akenine

Daniel Akenine är fysiker, föreläsare, författare och har en bakgrund som hjärnforskare på Karolinska Institutet. Han arbetar som nationell teknikchef för Microsoft.

Jag vet inte varför, men en film som ibland dyker upp i mina tankar är Rain Man. I filmen gör Dustin Hoffman en av sina mest kända roller som den autistiska Raymond Babbitt. Raymond är inte bara autistisk utan dessutom savant vilket innebär att han besitter särskilda färdigheter. Dessa kommer till uttryck i unika färdigheter som att minnas mängder med detaljer och göra avancerade matematiska beräkningar medan han i flera andra situationer begränsas av stora kognitiva brister. Han saknar en förmåga att förstå världen på samma sätt som människor utan autism gör. I en minnesvärd scen i filmen stannar Raymond på en trafikerad gata när trafiksignalen signalerar »don't walk«. Både filmen och savanter fascinerar, de visar att det finns andra sätt att både tänka och uppleva världen, sätt som kan vara övermänskliga och undermänskliga samtidigt. Vi kommer om en stund återkomma till Raymond men låt oss först diskutera begreppet artificiell intelligens.

Begreppet artificiell intelligens har blivit ett modeord som symboliserar de allt smartare tekniska tjänster som vi använder dagligen. Samtidigt antyder ordet egentligen något mer än så. Det antyder en ny typ av intelligens som skulle kunna mäta sig med människor i förmåga och kanske i förlängningen även få en slags självinsikt. Men är det realistiskt? Vad är det egentligen vi talar om när vi talar om AI?

Vad vi talar om när vi talar om AI

Begreppet AI är inte nytt men i brist på tillgång till data samt processorkraft att bearbeta denna data med har tekniken bakom AI haft en del motgångar. De senaste åren har dock en kombination av ökad tillgång till data (ibland kallad Big Data), molntjänster (Cloud Computing) samt forskning inom ett område som heter maskininlärning gjort att många av de lösningar som tidigare inte varit så framgångsrika plötsligt har blivit mycket bättre. Ibland bättre än oss själva.

Ett exempel på sådan framgång handlar om hur väl algoritmer kan förstå text. Stanford University i USA har tagit fram ett test som går under namnet The Stanford Question Answering Dataset1 (SQuAD). Testet innehåller frågor och svar baserade på den information som går att hitta i Wikipedia. Ett exempel på fråga vore »När började Beyoncé bli populär?«. Algoritmer får sedan tävla mot människor att hitta svaren bland den text som finns att tillgå. Den 3:e januari 2018 tog ett team på Microsoft Research i Asien fram en maskininlärningsmodell som för första gången var bättre än en människa att hitta svaren.2 Några månader senare uppnådde en annan maskininlärningsmodell samma nivå som människor i förmågan att översätta mellan kinesiska och engelska.3 Några månader tidigare hade en forskargrupp på Microsoft använt sig av samtalsinspelningar från en databas kallad Switchboard och uppnått mänsklig förmåga i att uppfatta korrekta ord4.

På kort tid har vi alltså uppnått historiska mål för maskiners förmåga att kunna lyssna, se och att kunna tolka text. Detta är förmågor som människor typiskt varit de enda som kunnat utföra men som nu maskiner alltså kan utföra snabbare och med högre kvalitet än människor. För att inte nämna billigare!

Men hur ser framtiden ut? Man skulle kunna dela upp utvecklingen av AI i två olika faser. En mer kortsiktig fas under de närmaste åren och en mer spekulativ utveckling de närmaste decennierna. Båda har en potential att förändra vårt samhälle men det som är mest akut är att förstå hur vi hanterar fas 1.

Fas 1 - AI som ersätter, hjälper och förstärker människor.

De exempel jag beskrivit ovan där resultaten från maskininlärning börjat knappa in på de förmågor som människor har är exempel på den första fasen av AI-tjänster i vårt samhälle. AI som ersätter, hjälper och förstärker människor. Specialiserad AI som är expert på vissa avgränsade områden. Eftersom vi kommer behöva använda dessa förmågor i vårt eget liv för att vara produktiva så innebär det att vi är på väg in i ett nytt gränsland där vi är tvungna att lära oss hur vi arbetar i team med algoritmer. Människor och maskiner som kompletterar varandra för att tillsammans utföra allt mer komplexa uppgifter.

Som tidigare nämnts så får AI i denna fas sina förmågor framför allt genom metoden maskininlärning. Datorerna får bearbeta stora datamängder för att försöka hitta samband, mönster och regler utan att vi människor har berättat hur dessa mönster och regler ser ut i förväg. Man kan till exempel lära en dator att känna igen bokstaven A eller K bland andra bokstäver utan att beskriva regelmässigt hur bokstaven ser ut i förväg. AI som använder sig av maskininlärning behöver tillgång till stora mängder data för att vara användbar men har väldigt lite förståelse av hur världen ser ut. Den kan skilja på bilder mellan en hund och en katt men den förstår inte vad en hund och katt faktiskt är. De avancerade algoritmer som lärde sig spela spelet GO bättre än människor vet inte att de spelar ett spel. De vet inte ens vad ett spel är för något! Vi måste därför styra denna typ av AI, förstå dess begränsningar och hela tiden validera och hjälpa systemen att göra rätt. I vissa situationer kan ett AI system göra misstag som inte ens små barn gör medan den i andra situationer är övermänsklig.

Jag vill återkomma till Raymond Babbitt, savanten i Rain Man. AI idag fungerar på många sätt som Raymond, den är i vissa fall överlägsen oss människor men förstår inte världen. Den kommer behöva kontrolleras och för vår egen säkerhet så måste vi förstå dess begränsningar. Tänk om Raymond Babbitt var ansvarig för att kontrollera våra kärnvapen?

I denna fas befinner vi oss i just ju och vem vet, kanske kommer vi uppleva även nästa fas i vår livstid?

Fas 2 - En tänkande AI

I fas 2 har vi AI-system som lär sig världen ungefär på samma sätt som ett barn gör. Ett barn behöver inte tillgång till enorma datamängder med bilder på katter och hundar för att förstå skillnaden dem emellan. Ett barn lär sig inte via maskininlärning utan med mänsklig inlärning. På samma sätt skulle framtidens AI-system inte behöva lika mycket data, ha en större förståelse om sin egen omvärld och fungera och lära sig ungefär som en människa gör. Men med en viktig skillnad - utan våra begränsningar i hårdvara. Men det är långt kvar, vår hjärna är väldigt framgångsrik i sin design och överstiger det vi bygger idag i hårdvara. Superdatorn TaihuLight i Kina som närmar sig beräkningskapacitet hos en hjärna förbrukar 15 miljoner watt medan vår hjärna lyckas nå samma beräkningskapacitet genom energin du får genom att äta några morötter.

En framtida AI som når och överstiger vår egen hjärnas förmåga och kapacitet och kan användas i generella lösningar brukar man kalla för en superintelligens, något som skulle skapa existentiella frågor för oss. Det blir viktigt att en sådan AI har samma målsättningar som oss människor.

Människor är också målstyrda och vi har svårt att gå emot vår egen programmering, vi har mål att överleva, drivs av att föröka oss och lära oss nya saker. En generell AI skulle behöva en väldigt noga genomtänkt målstyrning. Många hävdar att en sådan AI aldrig kan skapas. Men då bör man ställa sig frågan:...

Dateiformat: EPUB
Kopierschutz: ohne DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat EPUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "glatten" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Ein Kopierschutz bzw. Digital Rights Management wird bei diesem E-Book nicht eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Dateiformat: EPUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat EPUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

2,99 €
inkl. 19% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB ohne DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen

2,99 €
inkl. 19% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen