Whisky Bill

Major General Lindsay Merritt Inglis, CB, CBE, DSO, & Bar, MC, ED
 
John Douglas Publishing Limited
 • erscheint ca. am 12. September 2018
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 304 Seiten
978-0-9876675-3-3 (ISBN)
 
 • Englisch
 • Christchurch, N.Z.
 • |
 • Neuseeland
photographs and maps
 • Höhe: 240 mm
 • |
 • Breite: 160 mm
 • 85 gr
978-0-9876675-3-3 (9780987667533)
098766753x (098766753x)


Noch nicht erschienen

Preis leider unbekannt