Diagnostika ustojchiwosti i produktiwnosti rastenij pri stresse

Sohranenie bioraznoobraziq - osnowa äkologicheskoj bezopasnosti, s nespecificheskim harakterom powrezhdeniq organow,tkanej
 
 
LAP Lambert Academic Publishing
 • erschienen am 5. Februar 2020
 
 • Buch
 • |
 • Softcover
 • |
 • 340 Seiten
978-620-0-53332-6 (ISBN)
 
Sohranenie biologicheskogo raznoobraziq, komponenta biosfery - osnowa äkologicheskoj bezopasnosti. Neblagopriqtnye uslowiq sposobstwuüt poterqm urozhaq. V prirode razlichnoe sochetanie äxtremal'nyh faktorow, posledowatel'noe, soprqzhennoe, cheredowanie, sowmestnoe proqwlenie. Zimuüschie kul'tury - ozimye (rozh', pshenica, tritikale), plodowo-qgodnye (qblonq, grusha, sliwa, zemlqnika) i teplolübiwye - zernowye (sorgo, proso, ris), bobowye (lüpin,äsparcet, goroh, wika), owoschnye (kapusta, kartofel', swekla, ogurec, tykwa, kabachok, tomat). Vyqwlen odnotipnyj nespecificheskij harakter, stepen' powrezhdeniq organow i tkanej, zawisqt ot sily, prodolzhitel'nosti stressa, genotipa. Powrezhdeniq otricatel'no wliqüt na koloshenie, cwetenie, formirowanie wegetatiwnyh, generatiwnyh, reproduktiwnyh organow i produktiwnost'. Razrabotana shkala ocenki powrezhdeniq organow nizkimi temperaturami, ispol'zuemaq pri indiwidual'noj ocenke ustojchiwosti i produktiwnosti. Powyshenie ustojchiwosti rastenij wyqwlqüt potencial'nuü ustojchiwost', donorskie swojstwa. Priemy i fony otbora genotipow, sposoby powysheniq ustojchiwosti predstawleny w A.S. ¿470494/30-13(081939), Patente RU2 073 422 C1 MPK A01H 1/04(1997.02).
 • Höhe: 226 mm
 • |
 • Breite: 149 mm
 • |
 • Dicke: 25 mm
 • 514 gr
978-620-0-53332-6 (9786200533326)
Smirnowa V.S.doktor nauk, izobretatel', racionalizator, professor LGU im.A.S.Pushkina, sotrudnik VNII VIR im.N.I.Vawilowa. Issledowaniq w oblasti äkologicheskoj fiziologii rastenij po morfologii, anatomii, prikladnoj biologii, äkologii, biotehnologii, floristiki, landshaftnogo iskusstwa. Awtor 6 monografij,190 pechatnyh rabot. biolgu@mail.ru

Sofort lieferbar

57,90 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb