Zapadnoewropejskaq filosofiq informacionnogo obschestwa

 
 
LAP Lambert Academic Publishing
 • erschienen am 3. Mai 2019
 
 • Buch
 • |
 • Softcover
 • |
 • 200 Seiten
978-613-9-97333-0 (ISBN)
 
V monografii analiziruetsq sowremennoe informacionnoe obschestwo s tochki zreniq zapadnoewropejskih filosofow XX weka. Virtual'naq real'nost', Internet, informacionno-kommunikacionnye tehnologii ohwatili prakticheski wse sfery zhiznedeqtel'nosti sowremennogo cheloweka. V dannom gospodstwe "informacii" w sowremennom mire est' kak pozitiwnye storony, tak i negatiwnye tendencii. Sowremennyj chelowek prakticheski wsegda znaet pozitiwnye storony informacionnyh tehnologij, no zabywaet o negatiwnyh tendenciqh, w osobennosti proqwlqüschihsq w duhownoj sfere zhiznedeqtel'nosti sowremennogo cheloweka (lübow', sem'q, druzhba, sostradanie, miloserdie i t.d.).
 • Höhe: 220 mm
 • |
 • Breite: 150 mm
 • |
 • Dicke: 12 mm
 • 314 gr
978-613-9-97333-0 (9786139973330)
Nikitin Grigorij Mihajlowich - kandidat filosofskih nauk, docent kafedry filosofii Kubanskogo gosudarstwennogo agrarnogo uniwersiteta imeni I.T. Trubilina (Krasnodar, Rossijskaq Federaciq). Nauchnye interesy: social'naq filosofiq, social'naq ontologiq, filosofiq tworchestwa, filosofiq hudozhestwennogo obrazowaniq.

Sofort lieferbar

64,90 €
inkl. 7% MwSt.
in den Warenkorb