Ngôn Ng¿ - S¿ пc Bi¿t - 15/6/2019 (hard cover)

 
 
Nhan Anh Publisher
 • erschienen am 31. Mai 2020
 
 • Buch
 • |
 • Hardcover
 • |
 • 304 Seiten
978-1-989924-63-1 (ISBN)
 
Ngôn Ng¿ S¿ пc Bi¿t này dành cho Nhà van Hoàng Ng¿c Biên cùng nhà tho Tô Thùy Yên v¿a d¿t ng¿t qua d¿i. C¿ hai ông d¿u sinh ho¿t trong nhi¿u b¿ môn ngh¿ thu¿t, nhung ¿ dây, chúng tôi xin ch¿n ghi g¿n tru¿c danh xung ph¿n vi¿c v¿i tay ngh¿ tài hoa nh¿t.S¿ d¿c bi¿t này g¿m s¿ c¿ng tác c¿a:chu vuong mi¿n, d¿ng ti¿n, d¿c ph¿, h¿ dình nghiêm, hoàng l¿c, hoàng xuân son, huy tu¿ng, lê hân, luân hoán, mh hoài linh phuong, minh ng¿c, ngô th¿ vinh, nguy¿n an bình, nguy¿n h¿u h¿ng minh, nguy¿n thành, nguy¿n vy khanh, phan ni t¿n, phan trang hy, phan xuân sinh, song thao, thái tú h¿p, thao dân, tr¿n dz¿ l¿, tr¿n m¿ng tú, tr¿n th¿ nguy¿t mai, tr¿n v
 • Fadenheftung
 • |
 • Gewebe-Einband
 • Höhe: 235 mm
 • |
 • Breite: 157 mm
 • |
 • Dicke: 22 mm
 • 622 gr
978-1-989924-63-1 (9781989924631)

Versand in 3-4 Wochen

25,32 €
inkl. 5% MwSt.
in den Warenkorb