Agroäkologicheskaq harakteristika i modeli plodorodiq pochw hlopchatnika

w predelah Karabahskoj stepi Azerbajdzhanskoj Respubliki
 
 
LAP Lambert Academic Publishing
 • erschienen am 20. November 2019
 
 • Buch
 • |
 • Softcover
 • |
 • 196 Seiten
978-620-0-43850-8 (ISBN)
 
V monografii rassmatriwaütsq woprosy analiza zakonomernostej formirowaniq urozhaq hlopchatnika w uslowiqh Karabahskoj stepi Azerbajdzhanskoj Respubliki, s izucheniem älementow klimata i plodorodiq pochw, wozdejstwuüschih na formirowanie urozhaq; komplexnoe izuchenie agroäkologicheskih faktorow s prognozami izmeneniq urozhaq; uprawlenie faktorami plodorodiq na baze ego modelirowaniq; sbor, sistematizaciq i sozdanie banka agronomicheski wazhnyh, statisticheski dostowernyh dannyh. Vypolnennye issledowaniq pozwolqüt specialistami sel'skogo hozqjstwa namechat' äffektiwnye agromelioratiwnye meropriqtiq s nauchno obosnowannym primeneniem sewooborotow, mineral'nyh i organicheskih udobrenij, razlichnyh widow obrabotki pochwy, sel'skohozqjstwennoj melioracii, orosheniq i razlichnyh mer zaschity rastenij.
 • Höhe: 220 mm
 • |
 • Breite: 150 mm
 • |
 • Dicke: 12 mm
 • 310 gr
978-620-0-43850-8 (9786200438508)
Matanat Askerowa. Kandidat sel'skohozqjstwennyh nauk, docent kafedry Obschej geografii, zamestitel' dekana fakul'teta Istorii i Geografii Azerbajdzhanskogo Gosudarstwennogo Pedagogicheskogo Uniwersiteta, wice-prezident Azerbajdzhanskogo Geograficheskogo Obschestwa

Sofort lieferbar

46,90 €
inkl. 7% MwSt.
in den Warenkorb