Artist & Bon Vivant: a Memoir of Bruce Henry

 
 
Steele Roberts & Associates Ltd (Verlag)
 • erschienen am 1. April 1996
 
 • Buch
 • |
 • Softcover
 • |
 • 96 Seiten
978-1-877228-66-7 (ISBN)
 
 • Englisch
 • Wellington
 • |
 • Neuseeland
Steele Roberts Aotearoa Ltd
photographs, drawings
 • Höhe: 270 mm
 • |
 • Breite: 210 mm
978-1-877228-66-7 (9781877228667)


Lieferbar (Termin auf Anfrage)

Preis leider unbekannt